rita valk  
Rita Valk
 
 
    home over mij links contact
     
  home  
  nieuws  
  haptotherapie  
  journeytherapie  
  quantum touch  
  vijf principes  
  reacties van cliënten  
  opleiding  
  tarieven  
  contact  
     
     
  privacy  
     
   
   
  Rita Valk
Haptotherapie en meer...
Amsterdam
Heiloo
   
 
   
 
 
 
  Privacy-verklaring  
  Uw privacy

Uw persoonsgegevens verwerk ik uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze verklaring leg ik u uit wat ik hiermee bedoel.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgenomen in de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw   gegevens

Persoonsgegevens die ik vastleg:

• NAW-gegevens (naam,adres en woonplaats)
• Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en -plaats

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is    afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit    gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt    natuurlijk pas na overleg met u.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of visitatie
• Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor mijn financiële    administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) eist, 15 jaar bewaard. Voor het bewaren van de financiële administratie (facturen) geldt de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw verzekeringsnummer
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling+ behandelcode
• De kosten van het consult

                                             Rita Valk
 
 
 
        webdesign margreetdevries.nl